Zoran Ćirić
Solidno srce
March 20, 2019 Comments.. 931
Solidno srce Knjigu Solidno srce ini novih ljubavnih pri a koje kao da nam donose jednog zrelijeg i nekako ne nijeg Zorana iri a Ovde je dalja gotovo opsesivna mitologizacija ni vilskog kulturnog i kriminaln

 • Title: Solidno srce
 • Author: Zoran Ćirić
 • ISBN: 9788679980076
 • Page: 243
 • Format: None
 • Knjigu Solidno srce ini 20 novih ljubavnih pri a koje kao da nam donose jednog zrelijeg i, nekako, ne nijeg Zorana iri a Ovde je dalja, gotovo opsesivna mitologizacija ni vilskog kulturnog i kriminalnog miljea i podzemlja privremeno obustavljena i delimi no gurnuta u stranu da napravi prostor za intenzivan mu ko enski dijalog na temu ljubavi, seksa, prevara, izdajaKnjigu Solidno srce ini 20 novih ljubavnih pri a koje kao da nam donose jednog zrelijeg i, nekako, ne nijeg Zorana iri a Ovde je dalja, gotovo opsesivna mitologizacija ni vilskog kulturnog i kriminalnog miljea i podzemlja privremeno obustavljena i delimi no gurnuta u stranu da napravi prostor za intenzivan mu ko enski dijalog na temu ljubavi, seksa, prevara, izdaja, vernosti, prijateljstava, veza, budu nosti, alkohola, droga, robnih marki, gradova, zemalja, kontinenata, putovanja, abortusa, bolesti, smrti, smisla ivota i svemira Kroz ve tu upotrebu itavog niza novih narativnih glasova Zoran iri u Solidnom srcu otkriva potpuno sve pripoveda ki senzibilitet a poslovi ni ju nja ki ma izam ovim delom dobija sasvim novo, posebno tuma enje Pripoveda i ovih pri a neretko su ene, jake, lude, bizarne, arogantne, samosvojne, energi nije i re itije i definitivno u boljem skladu sa samima sobom od mu kih likova u knjizi Ovo je knjiga u kojoj su ene mo da i vi e ma o od samih mu karaca A to to se nekom, povrh svega, mo e u initi neobi nom injenica da zbirka pri a pisana po naslovima kompilacije Marvin Gaye s 15 Greatest Hits ima ukupno 20 naslova pa, i to je samo krajnje uklopljivi deo iri eve dobro nam poznate literarne i svakojake i a enosti po kojoj je Magi ni uven ne samo u rodnom Ni vil u ve i u itavoj zemlji Srbiji a, bi e, i ire i dalje od toga.

  • [PDF] ´ Free Download ☆ Solidno srce : by Zoran Ćirić ✓
   243 Zoran Ćirić
  • thumbnail Title: [PDF] ´ Free Download ☆ Solidno srce : by Zoran Ćirić ✓
   Posted by:Zoran Ćirić
   Published :2019-03-20T00:40:23+00:00

  1 Blog on “Solidno srce

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *