Ruşen Çakır
Direniş ve İtaat: İki İktidar Arasında İslamcı Kadın(1980 Sonrası İslami Hareket #1)
September 06, 2018 Comments.. 743
Direni ve taat ki ktidar Aras nda slamc Kad n Sonras slami Hareket rt l k zlar mevcut iktidara ve onun yasaklar na kar uzun soluklu bir direni y r tt ler Ama bu s re te slami hareket i indeki iktidarlara kar bir direni geli tirmediler hatta itaatlerini daha da art

 • Title: Direniş ve İtaat: İki İktidar Arasında İslamcı Kadın(1980 Sonrası İslami Hareket #1)
 • Author: Ruşen Çakır
 • ISBN: 9753422954
 • Page: 158
 • Format: Paperback
 • rt l k zlar, mevcut iktidara ve onun yasaklar na kar uzun soluklu bir direni y r tt ler Ama bu s re te slami hareket i indeki iktidarlara kar bir direni geli tirmediler, hatta itaatlerini daha da art rd lar Sonu ta slamc kad nlar iki iktidar aras nda kalm t ve her iki iktidar oda da ba rt s sorunu en temel ve hayati sorun olarak g r yor, g steriyord rt l k zlar, mevcut iktidara ve onun yasaklar na kar uzun soluklu bir direni y r tt ler Ama bu s re te slami hareket i indeki iktidarlara kar bir direni geli tirmediler, hatta itaatlerini daha da art rd lar Sonu ta slamc kad nlar iki iktidar aras nda kalm t ve her iki iktidar oda da ba rt s sorunu en temel ve hayati sorun olarak g r yor, g steriyordu Ru en ak r n Ayet ve Slogan adl kitab 1980 de yay mland nda her kesimden geni ilgi g rm t Yazar on y l sonra bir diziyle okurun kar s na k yor 1980 Sonras slami Hareket ak r, dizinin bu ilk kitab nda slamc kad n n ser venini ele al yor nk yazar g re, as l olarak bir erkek hareketi olan slami harekette, son yirmi y lda en b y k ileyi eken kad nlar oldu ve yine harekete en b y k damgay vuran da kad nlard.

  • [PDF] ↠ Unlimited ✓ Direniş ve İtaat: İki İktidar Arasında İslamcı Kadın(1980 Sonrası İslami Hareket #1) : by Ruşen Çakır Á
   158 Ruşen Çakır
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited ✓ Direniş ve İtaat: İki İktidar Arasında İslamcı Kadın(1980 Sonrası İslami Hareket #1) : by Ruşen Çakır Á
   Posted by:Ruşen Çakır
   Published :2018-09-06T00:30:28+00:00

  1 Blog on “Direniş ve İtaat: İki İktidar Arasında İslamcı Kadın(1980 Sonrası İslami Hareket #1)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *